آلمان در آخرین لحظه، حذف از جام را با خیز برای قهرمانی عوض کرد. روی کین، گری نویل، پاتریس اورا و هنریک لارسن بلافاصله پس از بازی آلمان سوئد در استودیو درباره این بازی صحبت می‌کنند.

آلمان در آخرین لحظه حذف از جام را با خیز برای قهرمانی عوض کرد. علیرضا باذل در این جام نمایندگی آلمان را در استودیو فوتبال‌تاکس به‌عهده خواهد داشت.خسرو نقیبی با او پس از بازی آلمان سوئد گفت‌وگو کرده است.