این ویدیو به آنالیز ساختار دفاعی اروگوئه می‌پردازد؛ تنها تیمی که موفق‌شده تا این مرحله دروازه‌اش را بسته نگه‌دارد. این آنالیز گرافیکی را با زیرنویس فارسی اختصاصی فوتبال‌تاکس ببینید.